Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

bellinh1995

Tên : Nguyễn Công Duy

Tài khoản : bellinh1995

Quyền hạn : Member

Email : bellinh1995@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : ở tuổi 22 là những đêm dài cùng điếu thuốc,cốc cafe,chơi một bản nhạc để quên đi nỗi sầu hôm nay mod duyệt bài lâu vl;

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của bellinh1995