Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

haivuremix

Tên : Hải Vũ Remix

Tài khoản : haivuremix

Quyền hạn : Member

Email : haivuremix@gmail.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : ~ Tên : Hải Vũ (Remix)......................... ~ Sn : 08 ~ 10 ~ 2000 (Học Sinh)......... ~ Nơi ở : An Lạc 2 ~ Sở Dầu ~ Hồng Bàng ~ Hải Phòng................................. ~ SDT : 0987014439.............................. ~ FB : facebook.com/haivuremix...........

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của haivuremix