Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Bờm Chivas

Tên : Nguyễn Trần Phạm Bi

Tài khoản : DJ Bờm Chivas

Quyền hạn : Member

Email : bipham569@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I Love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Bờm Chivas