Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Vũ Thái Sơn

Tên : Vũ Thái Sơn

Tài khoản : Vũ Thái Sơn

Quyền hạn : Vip Member

Email : djkunchivas113@facebook.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : https://www.facebook.com/KCV.Official.2401

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Vũ Thái Sơn