Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Lương Điệp

Tên : Lương Văn Điệp

Tài khoản : DJ Lương Điệp

Quyền hạn : Member

Email : diep.demonsss@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Lương Điệp