Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

dj hai rapper

Tên : Nghiêm Văn Hai

Tài khoản : dj hai rapper

Quyền hạn : Member

Email : haibau@e-mail.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của dj hai rapper