Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Tuyên Saker

Tên : Nguyễn Hữu Tuyên

Tài khoản : DJ Tuyên Saker

Quyền hạn : Member

Email : nguyenhuutuyen2k@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Tuyên Saker