Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Trọng HeiNeKen

Tên : Trần Kim Trọng

Tài khoản : DJ Trọng HeiNeKen

Quyền hạn : Member

Email : Dungxaanh_emnhe192000@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Trọng HeiNeKen