Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Bờm SanTa Phê Mix

Tên : Lương Văn Thư

Tài khoản : DJ Bờm SanTa Phê Mix

Quyền hạn : Member

Email : Djbomsantafe@yah.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Mọi Thông Tin các Bạn Liên Hệ Qua Sđt : 0962016944 Fb:Facebook.com/TiuDJ Đc: Châu Bính,Qùy Châu,Nghệ An

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Bờm SanTa Phê Mix