Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

-(¯`™†.DJ Tuẩn Kòy.†™´¯)-

Tên : Đặng Quang Tuẩn

Tài khoản : -(¯`™†.DJ Tuẩn Kòy.†™´¯)-

Quyền hạn : Member

Email : tuankoy99@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : mất nick kia oy.nên dùng nick mới