Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Tú Đỗ Kaka

Tên : Đỗ Tuấn Tú

Tài khoản : DJ Tú Đỗ Kaka

Quyền hạn : Member

Email : vipboymc123@yahoo.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : link face: https://www.facebook.com/Tudokaka

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Tú Đỗ Kaka