Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

TRÙM

Tên : Nguyễn Văn Hưng

Tài khoản : TRÙM

Quyền hạn : Member

Email : djhung@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : DJ Hưng - FB: https://www.facebook.com/hunggdj

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của TRÙM