Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Lư Chivas

Tên : Lư Chivas

Tài khoản : DJ Lư Chivas

Quyền hạn : Vip Member

Email : luhongphong220@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : https://www.facebook.com/lu.hp.5

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Lư Chivas