Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

♣ Thanh Teu ♣

Tên : Thanh Tễu

Tài khoản : ♣ Thanh Teu ♣

Quyền hạn : Member

Email : thanhteuhpva@yahoo.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : ♣ Thanh Tễu Record ♣

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của ♣ Thanh Teu ♣