Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Boss

Tên : Huỳnh Thanh Hiếu

Tài khoản : DJ Boss

Quyền hạn : Member

Email : trondoiobenem_hokxaroi@yahoo.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Face Book : https://www.facebook.com/nhokngok.kute.92 Page DJ Boss : https://www.facebook.com/pages/DJ-Boss/161212837403907?ref=hl

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Boss