Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Thắng Sky

Tên : DeeJay's Thắng Sky

Tài khoản : DJ Thắng Sky

Quyền hạn : Member

Email : traitimtanvo_htxm@yahoo.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : I love MatXac

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Thắng Sky