Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Kanta

Tên : Tony Trường

Tài khoản : Kanta

Quyền hạn : Moderator

Email : kanta9525@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : http://www.facebook.com/MatXac.ComFC

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Kanta