Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Dj.KunRoyal

Tên : Ly (RoYal)

Tài khoản : Dj.KunRoyal

Quyền hạn : Member

Email : hoatuyet_19x@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Nguyễn Xuân Công

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Dj.KunRoyal