Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Hải Royal

Tên : Nguyễn Mạnh Hải

Tài khoản : DJ Hải Royal

Quyền hạn : Member

Email : [email protected]

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : DJ Hải Royal ! Facebook : facebook.com/nguyenmanhhai1298 SĐT : 0972921298 Tp : Thái Bình Sn : 1/2/1998 Mat Xac FC !

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Hải Royal