Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Kòy Sóc Sơn

Tên : Nguyễn Trung Đức

Tài khoản : Kòy Sóc Sơn

Quyền hạn : Vip Member

Email : koysocson123@gmail.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Ngọc Hà - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội =))

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Kòy Sóc Sơn