Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Dj kòy Sóc Sơn

Tên : Nguyễn Trung Đức

Tài khoản : Dj kòy Sóc Sơn

Quyền hạn : Member

Email : [email protected]

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Ngọc Hà - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội =))

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Dj kòy Sóc Sơn