Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Mất Xác

Tên : DJ Tuấn Hoàng

Tài khoản : DJ Mất Xác

Quyền hạn : Member

Email : baokeclub@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Facebook: http://www.facebook.com/TTS2TT

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Mất Xác