Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ_Trung96

Tên : Nguyễn Minh Trung

Tài khoản : DJ_Trung96

Quyền hạn : Member

Email : boytimgirl_1996_nd123@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : Are You Ready!!!!!

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ_Trung96