Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ Tý.Smile™

Tên : Tý Tử Tế ™

Tài khoản : DJ Tý.Smile™

Quyền hạn : Member

Email : hetyeu.n0l0ve@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : https://www.facebook.com/Ty.Style102

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ Tý.Smile™