House Club

House club là nhạc Electronic Dance được hình thành giữa thập niên 80 bởi một nhóm nhạc DJ. Nó sử dung điệu của trống bass trong Disco rồi kết hợp với bộ hòa khí tổng hợp điện (electronic synthesizer) loại nặng, trống điện và hiệu ứng điện... khác với nhạc disco là rất ít hát, chủ yếu toàn là nhạc điện.